resource
resource
resource

თუ თქვენ გაქვთ ვებ გვერდი, სადაც მომხმარებელს სთავაზობთ პროდუქციის ან მომსახურებას და გსურთ რომ თქვენმა მომხმარებლებმა სწრაფად და მარტივად განახორციელონ ონლაინ გადახდები მათთვის მოსახერხებელი გადახდის საშუალებებით, მაშინ საგადახდო მექანიზმი იქნება თქვენთვის საუკეთესო გამოსავალი. ის ადვილად უკავშირდება სხვადასხვა პლატფორმებს და შესაძლებელს ხდის მრავალი საგადახდო სისტემის ერთბაშად დაკავშირებას.

ამ სერვისის არჩევისას სათანადო ყურადღებით უნდა შეფასდეს და შესწავლილ იქნას მისი ყველა დადებითი და უარყოფითი მხარეები. თაღლითურ ვებ ვერდზე მოხვედრისგან თავის დაზღვევის მიზნით, აირჩიეთ ონლაინ შეძენის აპრობირებული სისტემები, რომელთაც მუშაობის ერთ წელზე მეტი გამოცდილება აქვთ. ეს იქნება მათი სტაბილურობისა და საიმედოობის დასტური. ასევე უნდა შეფასდეს რესურსის, ტარიფების, საგადახდო მეთოდების და პირადი კაბინეტის ფუნქციონალური შესაძლებლობები. უპირატესობა მიენიჭება ასევე კომპანიებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ტექნიკურ მხარდაჭერას.

ინტერნეტ-გადახდების მიღების ჩვენი სისტემა "ინტერკასა", მომხმარებლებს სთავაზობს ფულადი სახსრების გადარიცხვის ბევრ გზას, რითაც ზრდის პოტენციური მყიდველების რაოდენობას.

თუ თქვენ ეძებს Drupal გადახდის მოდულს, მიზანშეწონილია მიმართოს ჩვენს რესურსს. მზა მოდულის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ ზედმეტი სირთულეების გარეშე დაამატოთ "ინტერკასა" საგადახდო მექანიზმი თქვენს ვებ გვერდზე. ამდენად, თქვენ გეყოლებათ თქვენი პირადი პირობითი მოლარე, რომელიც რამოდენიმე წამში შესძლებს მიიღოს გადახდა რამოდენიმე სხვადასხვა მომხმარებლისგან, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს ყიდვა-გაყიდვის პროცესს.

მყიდველებს შესაძლებლობა ეძლევა გადაიხადონ თანხა შემდეგი საშუალებებით:

- საბანკო ბარათები;

- თვითმომსახურების ტერმინალები;

- ელექტრონული ფული;

- ინტერნეტ ბანკინგი;

- მობილური გაანგარიშება;

- SWIFT გადარიცხვები და ა.შ.

გადახდის მოდულის ინსტალაციით, თქვენ მიიღებთ უფრო მეტ მომხმარებელს და შესაბამისად თქვენი მოგება გაიზრდება. ფიზიკური პირებისათვის გათვალისწინებულია თანხების განაღდება საკრედიტო ბარათით, იურიდიული პირებისათვის კი - ანგარიშით.

სხვა CMS